Gast & Co

Vooral bij een grotere ondersteuningsbehoefte vergt thuis wonen een aangepast gezinsleven.
Om de draagkracht van het gezin sterk te houden is eens een weekend bij een gastgezin een aanrader.

De gast gaat dan af en toe op weekend bij een gastgezin in de buurt.
Dit is een uitgesproken familiale omgeving waar weer vanalles te beleven valt.
De familie van de gast  kan terwijl activiteiten doen die eens volledig los van ondersteuning staan.

Het gastgezin is sociaal geëngageerd en vindt de opvang een verrijking voor hun gezinsleven.
Dit is voor hen een dankbare bron voor relativering en zingeving.
De gastvrouw of -heer krijgt daarnaast een tegemoetkoming voor de ondersteuning.

De gast leeft mee met het gastgezin en neemt deel aan de familiale activiteiten.
Deze worden gekozen naar zijn voorkeuren en mogelijkheden.

Het is erg belangrijk daarbij goede afspraken te maken over de manier waarop deze opvang gebeurt.

De verwachtingen van zowel gast als gastgezin moeten heel goed op elkaar afgestemd worden.

Alsook de nodige communicatie, opvolging en correcte administratie tijdens de werking.

Via partners zoals VFG en Helpper kunnen dergelijke samenwerkingen worden geregeld.

Op die manier kunnen verzekering en financiële tegemoetkoming perfect geregeld worden. 

Het succes zal echter afhangen van een juiste match te vinden tussen gast en gastgezin.

De nodige doelstellingen en wederzijdse verwachtingen moet duidelijk omschreven worden.

Zo ontstaat er een stabiele basis waarop bij twijfel teruggevallen kan worden.

Gast&Co ondersteunt jullie graag bij de opstart om een gastgezin te zoeken.

Vanuit onze ervaring worden er duidelijke doelstellingen en manier van werken afgesproken.

Regelmatig worden deze afgetoetst om zeker te zijn dat de neuzen nog in dezelfde richting staan.

Wij kunnen ondersteuning bieden over dit hele traject:

  • Zoeken naar een geschikt gastgezin

  • Advies rond manieren van samenwerken en geschikte partners

  • Formaliseren van de verwachtingen en afspraken

  • Opvolgen van het verloop en administratie

  • Bemiddeling bij misverstanden

 

Afhankelijk van de behoefte kiest de gast zelf tot hoever ondersteuning nodig is.

Gast & Co is een nieuw initiatief dat opstart in Oost-Vlaanderen met de mogelijkheid van thuisbezoek.
Daarbuiten bieden we voorlopig enkel online advies en ondersteuning.

Ben ji j geïnteresseerd om samen te werken met een gastgezin?
Of lijkt het idee gastgezin te zijn je een leuke en verrijkende uitdaging?
Neem dan vrijblijvend                   op per telefoon of mail.

© 2019 STeRKeR