VISIE

STeRKeR ondersteunt personen met buitengewone ondersteuningsbehoefte, hun netwerk en voorzieningen.

Het doel is om een zo zelfstandig en inclusief mogelijk leven te kunnen leiden.

Wij bekijken het gemiddelde levensverloop als standaard voor inclusieve ondersteuning.
Bij voorkeur wonen jongeren dan thuis en gaan bij volwassenheid een eigen stek opzoeken.
Het gezin en netwerk blijft dan nog een belangrijke ondersteuner maar draagt de zorg niet meer.

Die tijdelijkheid in familiale opvang maakt dit voor het gezin concreter en beter haalbaar.
Gezien de dikwijls intensieve ondersteuningsbehoefte is dosering daarbij dan wel erg belangrijk.
Anders gaan ouders, andere gezinsleden of netwerk snel tegen hun grenzen botsen.

Daarom is het belangrijk vanaf het begin passende ondersteuning te krijgen.
Initiatieven en voorzieningen moeten dan optimaal inspelen op periodieke ondersteuning.
Thuis wonen wordt daardoor dikwijls een haalbare kaart waar het hele gezin zich goed bij voelt.

De nodige ondersteuning en draagkracht binnen het gezin kunnen ook te ver uiteen liggen.
Dan zijn inclusieve tijdelijke of permanent externe voorzieningen een goede oplossing.
Bij voorkeur zo dicht mogelijk en nauw betrokken bij het gezin en netwerk.

We zoeken ook steeds de dialoog op met overheid en voorzieningen om ervaring te delen.

Er bestaan al heel wat initiatieven die deze aanpak ondersteunen.
Waar dit nog niet of onvoldoende het geval is neemt STeRKeR zelf het initiatief.

large-join-us.jpg