top of page

VISIE

STeRKeR ondersteunt personen met buitengewone ondersteuningsbehoefte, hun netwerk en voorzieningen.

Het doel is om deel uit te maken van de maatschappij en zo dicht mogelijk bij familie en vrienden te staan.

Wij bekijken het doorsnee levensverloop als standaard voor inclusieve ondersteuning.
Bij voorkeur wonen jongeren thuis en gaan als volwassene een eigen stek opzoeken.
Het gezin en netwerk blijft dan nog een belangrijk contact maar draagt de zorg niet meer.

Die tijdelijkheid in familiale opvang maakt dit voor het gezin concreter en beter haalbaar.
Gezien de dikwijls intensieve ondersteuningsbehoefte is dosering daarbij dan wel erg belangrijk.
Anders gaan ouders, andere gezinsleden of netwerk snel tegen hun grenzen botsen.

Daarom is het belangrijk vanaf het begin passende ondersteuning te krijgen.
Initiatieven en voorzieningen moeten optimaal inspelen op periodieke ondersteuning.
Thuis wonen wordt daardoor dikwijls een haalbare kaart waar het hele gezin zich goed bij voelt.

Nodige ondersteuning en draagkracht binnen het gezin kunnen ook te ver uiteen liggen.
Dan zijn inclusieve tijdelijke of permanent externe voorzieningen een goede oplossing.
Bij voorkeur zo dicht mogelijk en nauw betrokken bij de buurt, gezin en netwerk.

We zoeken ook steeds de dialoog op met overheid en voorzieningen om ervaring te delen.

Er bestaan al heel wat initiatieven die deze aanpak hanteren.
Waar dit nog niet of onvoldoende het geval is wil STeRKeR zelf initiatieven opstarten.

large-join-us.jpg
bottom of page